måndag 4 juli 2011

Allt monterat och hamntest genomförd

Kvällen ägnades åt montering av styrpinne och lucka. Sedan var det dags att slå på spänningen. Alltid lika spännande och särskilt efter att ha läst varningstexterna i installationunderlaget. Om ratten kraftigt börjar rotera slå genast av strömmen, stod det i rött. Spänningen slogs på; snyggt och prydligt tändes instrumenten upp och ratten stod still. Phhuuu! Hamntesten kördes igenom med godkänt resultat, vilket kort gick ut på att väl förtöjd sätta piloten i läge auto och med hjälp av knapparna +1, +10, -1 och -10 korrigera roderutslaget.

Inga kommentarer: