torsdag 17 maj 2018

Vikhög - Vår sommarhamn


Vi har sedan vi flyttade till Saxtorpsskogen stått i kö för att få en båtplats lite närmare vår nya hemort. Vi har nu blivit erbjudna en sommarplats i Vikhög som vi med glädje tackat ja till. Som väderprognosen ser ut för tillfället så kommer vi att flytta båten till vår "sommarhamn" till helgen. Vikhög är ett fiskeläge från det tidiga 1800-talet med en idag populär småbåtshamn som ligger 6 sjömil norr om Malmö. Hamnen är utbyggd 2015 och fick ett bredare inlopp samt fler och större båtplatser. I stället för närmare sju mil får vi nu ca 1,5 mil från hem till båt. Skall bli spännande att efter 14 år i samma hamn byta till en annan miljö och därmed också få helt nya resmål inom närområdet.

Inga kommentarer: