tisdag 14 juni 2011

Inmallning av autopilot

Var i båten och mallade in för håltagning i styrpedistalen. Verkar som att det skall gå att få in autopilotens motorenhet i det gamla hålet för loggen. Planen är att tillverka en ny täckskiva, i mahogny så klart, och ta anpassade hål för motor och styrpinne i denna. Autopilotens kontrollenhet placeras till vänster om pidestalen på en hylla tillverkad i teak. På detta sätt kan all kabel dras inut i pidestalen, genom motorrummet och vidare till centralenheten som ännu inte fått någon bra placering. Detsamma gäller för fluxkompassen, vilken enligt manualen skall placeras så när båtens centrum som möjligt, både avseende lutning och rullning, samtidigt som den skall vara så lång bort från järn (typ motorn) som det överhuvudtaget går. Skall kanske skaffa en längre båt istället.

Inga kommentarer: