måndag 30 maj 2011

Tips inhämtade

Var förbi Volvo Penta i Limhamn idag och fick lite tips om hur en kombinerad startmotor och generator, en s.k. dynastart, kopplas ihop med fristående regulator och startrelä. Fíck även ett kopplingschema. Kruxet är att vår motor är ombyggd med en fristående generator, vilket komplicerar bilden något. Det verkar även som mitt eget kopplingschema stämmer. Fick några tips och ner till hamnen för ny felsökning. Hade även hjälp av en bok med frågeställningar att kontrollera. Metodisk letade jag mig framåt och till sist visade det sig att jordningen av motorblocket var dålig. Fästpunkten för jord/minus-anslutning till batteriet var inte helt hundra, vilket lite rengöring rådde bot på. Ibland är det enkelt, men ack vad tid det kan ta tid. Alla som felsökt på ett elsystem i en bil med jordproblem vet vilka fenomen som kan uppstå och hur vilseledd man kan bli när vindrutetorkarna startar när man blinkar till höger, o.s.v. Verkar som det kan bli segling till helgen ändå!

Inga kommentarer: