torsdag 10 juni 2010

Naturhamnar i Blekinge

Köpte blekingebon Thomas Karlsson's bok om naturhamnar i östra Blekinge. Underbart skriven, så idag lades en tänkt rutt för sommaren in i sjökorten. Cirka 30 naturhamnar var med i boken och med vårt djupgående kommer vi åt alla.

Inga kommentarer: